HOTLINE: 092 888 99 39

Dịch vụ domain

Bảng giá tên miền cung cấp

Loại tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm
.com.vn - .net.vn - .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ/năm
.edu.vn - .gov.vn - .org.vn - .ac.vn
.info.vn - .pro.vn - .health.vn - .int.vn
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm
* Chi phí thay đổi DNS Miễn phí 180.000 VNĐ/lần
TÊN MIỀN VIỆT NAM CẤP 2.VN VỚI 1, 2 KÝ TỰ
Tên miền cấp 2 .VN với 1 ký tự 350.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ/năm
Tên miền cấp 2 .VN với 2 ký tự 350.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ/năm
TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TẠI ENOM
.biz - .com - .net - .us Miễn phí 250.000 VNĐ/năm
.info - .org Miễn phí 258.000 VNĐ/năm
.co.uk - .eu - .name Miễn phí 265.000 VNĐ/năm
.pw Miễn phí 323.000 VNĐ/năm
.pro - .tel Miễn phí 366.000 VNĐ/năm
.asia Miễn phí 392.000 VNĐ/năm
.com.co - .in - .mobi - .net.co - .nom.co Miễn phí 452.000 VNĐ/năm
.de Miễn phí 526.000 VNĐ/năm
.bz - .me - .tv - .ws Miễn phí 666.000 VNĐ/năm
.cc Miễn phí 697.000 VNĐ/năm
.co Miễn phí 759.000 VNĐ/năm
.com.tw - .net.tw - .org.tw - .tw Miễn phí 968.000 VNĐ/năm
.jp Miễn phí 2.279.000 VNĐ/năm
.xxx Miễn phí 2.494.000 VNĐ/năm
Đóng lại