Báo giá

Web Basic

1.999.000 vnđ
 • Chọn mẫu website theo ngành nghề
 • Quản lý giao diện website, banner
 • Quản lý sản phẩm, dịch vụ, tin tức
 • SSL - Chứng chỉ bảo mật
 • Chỉnh sửa màu sắc giao diện 1 lần
 • Thời gian hoàn thành 3 ngày
 • ...
 • ...

Web Pro

2.999.000 vnđ
 • Chọn mẫu website theo ngành nghề
 • Quản lý giao diện website, banner
 • Quản lý sản phẩm, dịch vụ, tin tức
 • Quản lý album ảnh, giỏ hàng
 • SSL - Chứng chỉ bảo mật
 • Chỉnh sửa màu sắc giao diện 1 lần
 • Thời gian hoàn thành 5 ngày
 • ...

Web Plus

4.999.000 vnđ
 • Chọn mẫu website theo ngành nghề
 • Quản lý giao diện website, banner
 • Quản lý sản phẩm, dịch vụ, tin tức
 • Quản lý album ảnh, giỏ hàng
 • Có thêm multi language
 • SSL - Chứng chỉ bảo mật
 • Chỉnh sửa màu sắc giao diện 2 lần
 • Thời gian hoàn thành 10 ngày