HOTLINE: 092 888 99 39

Dịch vụ hosting

Dịch vụ hosting giá rẻ chất lượng cao. Đến với chúng tôi, Khách hàng sẽ có 1 hosting chất lượng và đầy đủ các tính năng 600MB Dung lượng và 20GB Băng thông, cùng với hỗ trợ cài đặt miễn phí, backup dữ liệu theo ngày, tất cả các tính năng của hosting đều được mở. Hosting của chúng tôi hỗ trợ cho cả 2 cơ sở dữ liệu MySQL và MSSQL.

Mô tả chi tiết Public 1 Public 2 Public 3 Public 4 Public 5 Public 6
Data center Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Dung lượng 600 MB 900 MB 1.200 MB 1.600 MB 3.600 MB 5.600 MB
Băng thông 20.000 MB 30.000 MB 40.000 MB 60.000 MB 100.000 MB 160.000 MB
POP3 10 50 70 100 150 500
Sub domain 0 3 5 10 15 30
FTP Accounts 0 3 5 10 15 30
PHP
ASP/ ASP.NET
MySQL Database 1 2 3 4 5 6
MSSQL Database 1 2 3 4 5 6
Thống kê website
Instant Backup
Backup Hằng tháng Hằng tháng Hằng tháng Hằng tháng Hằng tháng Hằng tháng
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì 60,000 VNĐ/tháng 81,000 VNĐ/tháng 108,000 VNĐ/tháng 135,000 VNĐ/tháng 234,000 VNĐ/tháng 360,000 VNĐ/tháng
Đóng lại